kaiyun体育,kaiyun体育app,kaiyun手机版网页版登录,kaiyun在线登录入口,kaiyun在线登录入口

恶心

跳转到: 导航, 搜索

恶心(nausea)是一种让人想呕吐的胃部不适感, 常为呕吐的前驱感觉,但也可单独出现,主要表现为上腹部的特殊不适感,常伴有头晕流涎脉搏缓慢血压降低迷走神经兴奋症状。

恶心是一种症状,常常伴有呕吐,但也可单独出现。很多疾病都可以引起恶心,必须加以鉴别。最常见的病因是消化系统的疾病,比如反流性食管炎胃肠炎胆石症功能性消化不良急性阑尾炎十二指肠溃疡胃溃疡等。除此之外,其他系统的疾病也可导致恶心,比如颅内高压巨幼红细胞性贫血糖尿病颈椎病早孕反应等。

诊断(duan)必须结合病(bing)史(shi)、其(qi)他临床(chuang)症状,必要时可(ke)能(neng)需要辅助检查,找出引起恶心的确切(qie)病(bing)因(yin)(yin),然(ran)后针对(dui)病(bing)因(yin)(yin)治(zhi)疗(liao),才有可(ke)能(neng)彻底解决问题。

目录

中医对恶心的认识

恶心,证名。一作恶心。胃气上逆泛恶欲吐之证。《诸病源候论》卷二十一:“恶心者,由心下有停水积饮所为也。”“水饮之气不散,上乘于心,复遇冷气所加之,故令火气不宣,则心里澹澹然,欲吐,名为恶心也。”《罗氏会约医镜》卷八:“恶心者,胃口作逆,兀兀欲吐欲呕之状,或又不能呕吐,觉难刻过,此曰恶心,而实胃口之病也。其症之因,则有寒,有食,有痰,有宿水,有火邪,有秽气所触,有阴湿伤胃,或伤寒疟痢诸邪之在胃口者,皆能致之。”宜辨明虚实实邪恶心,来速去亦速,邪去则止。虚邪恶心,必待胃气复方愈。其治脾胃不和者,宜和胃理气,用二陈汤橘皮半夏汤;胃有寒邪者,宜温中,有理中汤;胃中热者,宜清火,用二陈汤加芩、连,或左金丸等;感受暑热或火盛烦躁恶心者,用竹叶石膏汤;胃有痰湿者,宜燥湿化痰,用二陈汤、平胃散;胃有食滞者,宜消导,用保和丸脾胃虚弱者,宜健脾和胃,用香砂六君汤;脾肾虚寒者,宜温补脾肾,用理阴煎、温胃饮等。参见呕吐有关各条。

参看

症状(zhuang)查询专题

皮肤症状 胸部症状 腹部症状 生殖部位症状 四肢症状 四肢症状 四肢症状 四肢症状 颈部症状 头部症状 眼睛症状 耳部症状 口腔症状 鼻部症状 头部症状 全身症状按身体部分查询疾病症状
关于这幅图像

点击部位名(ming)称可查询(xun)更多相关疾病

按症状名称开头字母查询症状:

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z

健康问答网关于恶心的相关提问

关于“恶心”的留言: Feed-icon.png 订阅讨论RSS

目前暂无留言

添加留言

更多医学百科(ke)条目(mu)

个人工具
名字空间
动作
导航
推荐工具
功能菜单
工具箱